Samen houden we de buurt veilig

Een WhatsApp Buurtpreventiegroep, is een groepschat met een beheerder. Buren zijn namelijk de beste vorm van veiligheid. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak, vernielingen of een verdacht persoon in de buurt. De beheerder onderhoudt o.a. het contact met de wijkagent. Bij een alarmerende situatie belt men altijd eerst naar het alarmnummer 112 en informeert daarna de leden via de WhatsApp Buurtpreventiegroep. Belangrijk voor het slagen van een buurtpreventie WhatsApp groep is dat de leden nieuwe bewoners en bewoners die nog niet deelnemen de groep promoten.

In de wijk Hoge Dennen bestaan er vijf WhatsApp groepen. Elk voor hun eigen sub-gebied, ingedeeld naar straat. Zo blijft het qua deelnemers een beheersbare groep en is de informatie relevant voor alle deelnemers. De beheerders van de verschillende groepen in de wijk hebben onderling goed contact met elkaar én met de wijkagent.

Aanmelden voor één van de WhatsApp groepen kan via coördinator Otto Laureijs via het telefoonnummer 06-50231002 of door te mailen naar ottolaureijs@gmail.com.

Algemene informatie over WhatsApp Buurpreventie groepen vind je op de website van WABP.nl

De indeling van onze wijk