Jaarstukken 2021-2022

De meest recente jaarstukken zijn van 24 oktober 2021: 

1. De agenda van de Algemene Ledenvergadering van 8 november 2021. Download hier het PDF-bestand: 

2. De jaarrekening (01.09.2020 t/m 31.08.2021) en de (concept) begroting (01.09.2020 t/m 31.08.2021). 

Download hier het PDF-bestand: Jaarrekening 20-21 en begroting 21-22