Jaarstukken 2022-2023

Dit zijn de jaarstukken voor de Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2023

       Agenda

       Jaarverslag 2022-2023

       Jaarrekening 2022-2023 en begroting 2022-2023

       Goedkeuring van de kascontrolecommissie

       Begroting 2023-2024

Jaarstukken 2021-2022

Dit zijn de jaarstukken voor de Algemene Ledenvergadering 15 november 2022

1. De agenda van de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2022 en het jaarverslag 2021-2022. Download hier het PDF-bestand: ALV 15.11.2022

2. Notulen jaarvergadering 2022. Download hier het Word-bestand: ALV-15.11.2022

3. Voorstel wijziging statuten versie 04.10.2022. Download hier het PDF-bestand: Voorstel wijziging statuten versie 04.10.2022.pdf.

4. De jaarrekening (01.09.2021 t/m 31.08.2022) en de (concept) begroting (01.09.2022 t/m 31.08.2023). Download hier het PDF-bestand: Jaarrekening 21-22 en begroting 22-23.pdf.

5. Akkoord van de kascontrolecommissie 28.09.2022. Download hier het PDF-bestand: Akkoord kascontrole.pdf.

Jaarstukken 2020-2021

Dit zijn de jaarstukken van 24 oktober 2021: 

1. De agenda van de Algemene Ledenvergadering van 8 november 2021. Download hier het PDF-bestand: Agenda ALV 8 november 2021

2. De jaarrekening (01.09.2020 t/m 31.08.2021) en de (concept) begroting (01.09.2021 t/m 31.08.2022). Download hier het PDF-bestand: Jaarrekening 20-21 en begroting 21-22

3. Specificatie inkomsten/uitgaven 2019 – 2020 (01.09.2019 t/m 31.08.2020). Download hier het PDF-bestand: Financieel verslag 2019-2020.pdf.           

4. Notulen jaarvergadering 2021. Download hier het PDF-bestand: Verslag-ALV-08.11.2021

Jaarstukken 2019-2020

De jaarstukken 2019-2020 van de bewonersvereniging zijn via onderstaande links te downloaden: