Thema Duurzaamheid

De activiteiten binnen het thema Duurzaamheid worden gepubliceerd in de nieuwsbrief, zie aldaar.

Vragen en opmerkingen over duurzaamheid kun je richten aan duurzaamhogedennen@gmail.com.