Commissie Duurzaamheid

De commissie duurzaamheid doet in de nieuwsbrief verslag van haar activiteiten, zie aldaar.

Vragen en opmerkingen voor de commissie kun je richten tot duurzaamhogedennen@gmail.com.