Actueel

(Bericht van 20 maart 2022)

Vanaf 17 januari was er 6 weken tijd om formeel commentaar te leveren op de eerste Omgevingsvisie van de gemeente Zeist. Dat hebben we als Bewonersvereniging ook gedaan. Ons document vindt u hier op onze website. De Omgevingsvisie van de gemeente is omvangrijk. Toch zijn er circa 100 zienswijzen ingediend, door milieu- en bewonersverenigingen, maar ook door individuele bewoners. Het is dan ook een erg belangrijk plan voor de toekomst van Zeist.

De gemeente verwacht in mei met een rapport met antwoorden op de zienswijzen te komen. Daarna wordt het definitieve plan gemaakt. We zullen zeker terugkoppelen wat voor ons de resultaten zijn.

Ons belangrijkste streven is dat de gemeente duidelijk (!) is in dit plan. Natuurlijk speelt een ‘visie’ altijd op hoofdlijnen, maar wij willen wel graag dat die hoofdlijnen dan wel HELDER zijn. Zodat je bij de volgende fase (het vernieuwen van bestemmingsplannen) geen onnodig oeverloos getouwtrek krijgt, en je als bewoner dus kunt snappen wat je leest en weet waar je aan toe bent.

Eerdere berichten

(Bericht van 30 oktober 2021)

In april 2021 heeft de commissie Leefomgeving Hoge Dennen een wijkvisie geformuleerd betreffende de leefomgeving. 

Suggesties voor aanvullingen en verbeteringen zijn nog steeds zeer welkom. We zullen het gaan inbrengen bij de inspraak op de Omgevingsvisie die na de zomervakantie door de gemeente Zeist wordt vervolgd (zie hier). Reacties op onderstaande visie graag naar: visie.hdkb@comma-zeist.nl

Benieuwd naar alle inspraak die naar de gemeente is gegaan? Het gemeentelijk document ‘Zeist Waardensessies’ kun je hier downloaden.

(Bericht van 2 april 2021)

VISIE LEEFOMGEVING HOGE DENNEN

De vijf sociaal-maatschappelijke en relationele kernwaarden van de verenigde bewoners in Hoge Dennen / Kerckebosch zijn:

1. Woonplezier op een bijzondere plek; met OV zeer goed bereikbaar

2. Leefplezier: wonen aan het bos met rust en ruimte, én met veiligheid

3. Groen- en faunabeleving in het enige deel van de kern Zeist dat volledig is omringd door het Natuurnetwerk Nederland

4. Leven met de menselijke maat: ruimte in en om je huis, maar met je buurtgenoten altijd dichtbij (sociale cohesie)

5. Levensloopbestendig wonen, met – wanneer dat nodig wordt – zorg aan huis, of met een verhuizing zonder je vertrouwde omgeving te verlaten.

De drie ruimtelijke kernwaarden van Hoge Dennen / Kerckebosch:

1. Wonen aan het bos. Het bos is vlakbij of om de hoek, ook binnen de wijk is er een groene sfeer

2. De huizen zijn uit verschillende stijlperioden, uniformiteit per buurt, maar de buurten verschillen (eenheid in verscheidenheid)

3. Hoge Dennen / Kerckebosch is een volwassen dorp in het bos, zelfvoorzienendheid (waar mogelijk) is een waarde en een ambitie

De zes waarden die thuishoren in het omgevingsplan (maar die onverbrekelijk samenhangen met de omgevingsvisie) zijn:

1. Redelijk ruime kavels, maar niet te groot en niet “achter slot” om sociale cohesie te behouden. Beperkt gestapelde woningbouw

2. Wijkvoorzieningen zijn gewenst, bovenwijkse functie echter beperken, of minstens de effecten beperken (“stop de groei”)

3. Gerichte aandacht voor loop- en fietsvoorzieningen (kan en moet beter), stimuleer faciliteiten voor deelauto’s

4. Gerichte aandacht voor speelvoorzieningen voor kinderen (jonge gezinnen, en óók oma’s en opa’s met kleinkinderen), en voor de oudere jeugd (Honk ín de wijk voor 15 à 22 jaar)

5. Het bos is écht bos (hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarden), dus rond de wijk louter extensieve recreatie, in principe louter voor de wijkbewoners (hou de effecten van Boswerf, scouting/BSO, Schaapskooi, etc. beperkt)

6. Geen onnodig (doorgaand) verkeer, álle straten / lanen zijn primair woonstraten. Beperk de snelheid op veelgebruikte routes.

Wim de Braak en Winfried Willems, Commissie Leefomgeving
visie.hdkb@comma-zeist.nl

Agenda:

De plannen van de gemeente zijn te volgen op de webpagina’s van “OM Zeist”.