Na de Nieuwsbrief van april 2021 zijn diverse reacties van wijkbewoners bij de Verkeerscommissie binnengekomen.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Mobiliteitsvisie op 18 mei (21RV019) daarop een motie aangenomen dat het principe van slechts twee wegcategorieën niet rigide hoeft te worden toegepast. Het blijft mogelijk om op 30 km wegen toch aparte fietspaden te handhaven of aan te leggen.

Nu de Mobiliteitsvisie is vastgesteld wordt er door de gemeente gewerkt aan het Mobiliteitsplan dat voor de komende 5 à 6 jaar zal gelden. De gemeente wil o.a. via wijkbijeenkomsten van de bewoners te weten komen wat er leeft.

Daarvoor heeft de gemeente op korte termijn een participatietraject opgezet, dat onder andere via de Nieuwsbode en de Stadspers bekend is gemaakt. Het gaat om de volgende participatie mogelijkheden.

Agenda:

– Het online Webinar over Mobiliteit was op 9 juni. Tijdelijk nog te bekijken via OmZeist.nl/mobiliteitsplan.   

– Online wijkbijeenkomsten, voor onze wijk was op 24 juni om 19.30 uur. In de recente Nieuwsbrief is een verslag opgenomen. 

– Online platform OmZeist .nl, hier kunt u aangeven waar u kansen en knelpunten ziet of een andere reactie plaatsen. Zie OmZeist.nl/mobiliteitsplan.  

– Telefonisch spreekuur (eind juni). Wilt u iets meegeven voor het mobiliteitsplan maar beschikt u niet over de mogelijkheid om dit online te doen, dan kunt u bellen om een afspraak te maken met telefoonnummer 14030 en vragen naar Team Verkeer.

 

LET OP: DE SLUITINGSDATUM VOOR DE REACTIES IS 5 JULI 2021 !!

In de laatste Nieuwsbrief schreven we het volgende over de Mobiliteitsvisie: