Verkeerscommissie

Inbreng van de verkeerscommissie over het Mobiliteitsplan: zie Mobiliteitsplan 

Notulen verkeerscommissie 10 december 2021 (Download PDF bestand): VCHD-notulen-10122021

Commissie Leefbaarheid

Inbreng van de commissie leefbaarheid over de Omgevingsvisie: zie Omgevingsvisie