Ontwikkeling nieuwe kern stationsgebied Driebergen-Zeist

De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist zijn in 2023 gestart met het maken van een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een nieuwe kern rond het stationsgebied Driebergen-Zeist. Begin dit jaar is gestart met het maken van een gebiedsvisie, een toekomstschets van het gebied met prioriteiten, randvoorwaarden, gevolgen en een voorstel voor het vervolg […]

Renovatie winkelcentrum Kerckbosch

Projectontwikkelaar Rialto BV heeft de opdracht namens beleggingsmaatschappij De Eenhoorn gekregen om een plan te maken voor de renovatie van winkelcentrum Kerckebosch. Ze hadden verwacht in het begin van dit jaar hiervoor een aantal scenario’s te kunnen presenteren. Voor meer informatie hierover, zie de nieuwsbrief van januari 2024.  Volgens Rialto heeft de gemeente geen tijd […]