Als verkeerscommissie zijn we blij met alle reacties uit de wijk. Het bevestigt dat een project als de ONL inderdaad in een breed kader moet worden bekeken, en dat de reacties van verschillende groepen van betrokkenen goed moeten worden meegenomen.

Dat blijkt ook uit het feit dat de reacties van de bewoners aandacht in de pers kregen, en dat ook de lokale politiek zich roerde. Het CDA hield wijkbreed een enquête (met ook een verrassend grote respons) en in de gemeenteraad, waar meerdere partijen vragen hadden, moest wethouder Catsburg uiteggen wat er aan de hand is. Daarbij gaf hij toe dat de participatie niet goed was verlopen en dat er nog een keer naar de plannen gekeken gaat worden.

Daarna werd het stil. Als verkeerscommissie hebben wij op onze uitgebreide inbreng (nog) geen reactie ontvangen. Wel is er onlangs per post een brief door de gemeente verspreid, als wij het goed begrijpen naar dezelfde adressen als de uitnodiging voor 12 februari. Wie niet in dat adressenbestand zit, en wel heeft gereageerd op of na 12 februari, heeft dus geen nadere info van de gemeente gekregen. Daarom geven wij hieronder de integrale tekst van die brief van de gemeente.

Verkeerscommissie Hoge Dennen / Kerckebosch zal de komende tijd contact zoeken met de nieuwe projectleider. Zodra dat wetenswaardigheden oplevert, komen wij met nadere informatie.

Heb je vragen of wil je meedoen: mail naar vchogedennenkerckebosch@gmail.com


Datum: 8 april 2024 – Ons kenmerk 296234

Onderwerp Update werkzaamheden Behandeld door R. Hofman
Oranje Nassaulaan

Beste bewoner(s),

In januari heeft u een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond op maandag 12 februari over het project Oranje Nassaulaan. De avond is druk bezocht en de reacties zijn binnen. In deze brief brengen we u op de hoogte.

Aanleiding
De Oranje Nassaulaan is een bijzondere laan met een eigen karakter. Er geldt hier een maximumsnelheid van 30 km per uur, maar de inrichting en uitstraling van de weg sluiten hier niet bij aan. Over de rotonde Hoog Kanje komen ook al langere tijd verschillende meldingen binnen en wordt als onveilig ervaren. Om de verkeersveiligheid op de rotonde Hoog Kanje en de Oranje Nassaulaan te verbeteren worden deze aangepast.

Drukbezochte informatieavond
Tijdens de informatieavond is het ontwerp gedeeld en waren medewerkers van de gemeente en het projectteam aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De avond is druk bezocht. Ruim 100 geïnteresseerden zijn langs geweest om het ontwerp te bekijken en vragen te stellen.

Nieuwe projectleider
Op 1 maart heb ik, René Hofman, het project Oranje Nassaulaan als projectleider overgedragen gekregen. Ik was tijdens de informatieavond ook aanwezig en heb zo een goed beeld gekregen van het project, de wijk, bewoners en omgeving.

Vervolg van het project
Op de informatieavond was er gelegenheid tot het indienen van vragen en opmerkingen. Veel mensen hebben hier gebruik van gemaakt. Door de reacties op en de vele reacties die na de avond nog zijn binnengekomen heeft het projectteam besloten voor nu een tijdelijke pas op de plaats te maken.

Duidelijk is dat een deel van de bewoners niet tevreden zijn met de gemaakte keuzes en de mogelijke gevolgen daarvan. Om te komen tot een breder gedragen plan moeten er nog een aantal (extra) stappen worden gezet. Hieronder leggen we uit hoe we dit gaan doen.

Hoe verder?
De komende tijd gebruiken wij om alle reacties, de wensen van alle belanghebbende, de uitgangspunten van het project en de daarop gemaakte keuzes opnieuw te bekijken. Zodra alle informatie helder in beeld is gebracht wordt gekeken hoe wij als projectteam de omgeving, bewoners en andere belanghebbende verder bij het project, en de hierin nog te heroverwegen keuzes, kunnen betrekken.

Tot slot

Wij hopen u voor nu voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht u contact met ons willen opnemen dan kan dat via: www.zeist.nl/contact. Via de pagina: www.zeist.nl/oranjenassaulaan blijft u op de hoogte van het verdere verloop van het project Oranje Nassaulaan.

Met vriendelijke groet,
René Hofman Projectleider